Gå til Låne Guidens startside, alt om lån

mybanker.dk

laane informationer mybanker dk scrn

Ideen bag Mybanker.dk er at guide dig som forbruger igennem den jungle af informationer, der findes på det finansielle marked. Hvis du indtaster egne oplysninger på bankindlån, bankudlån eller realkredit, udregner Mybanker.dk, om der er andre pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter, der kan give dig bedre forhold end dem, du har i dag. Samtidig hjælper Mybanker.dk med at formulere de spørgsmål, du kan/skal stille for at forhandle bedre priser.

www.mybanker.dk
Tilfør kommentar

Det er ikke svært at skifte pengeinstitut eller finansieringsselskab, heller ikke selvom det ligger i den modsatte ende af landet. Men det kan være svært at overskue, hvor det er bedst at være kunde. Derfor er det en god investering at bruge lidt tid på at indtaste oplysninger og finde frem til, om du får en fair behandling dér, hvor du er kunde nu.

Mybanker.dk holder sig løbende orienteret omkring gebyrer og rentesatser for de enkelte pengeinstitutter og finansieringsselskaber i Danmark. Mange oplever, at det er blevet dyrt at være kunde, netop fordi mange pengeinstitutter henholdsvis finansieringsselskaber har en nogenlunde ensartet gebyr- og rentepolitik. Men det er faktisk muligt at finde pengeinstitutter og finansieringsselskaber, hvor det er gebyrfrit at være kunde, og rentesatser varierer mere, end du tror.

Tilfør kommentar

Vær opmærksom på

Ved brug af Mybanker.dk's beregningssystem, må der tages forbehold for trykfejl. Mybanker.dk's oplysninger fra pengeinstitutter, finansieringsselskaber og realkreditinstitutter landet over bygger på offentligt tilgængelige priser og rentesatser, og det vil være op til det enkelte pengeinstitut, finansieringsselskab og realkreditinstitut at forklare, hvis der kan tilbydes andre priser og rentesatser.

Alle rentesatser mm. er baseret på oplysninger, som Mybanker.dk har indhentet hos pengeinstitutterne, finansieringsselskaberne og realkreditinstitutterne. Mybanker.dk tager forbehold for rente- og gebyrændringer mm., som endnu ikke er kommet til Mybanker.dk's kendskab.

Hvis du har informationer om rentesatser, gebyrer mm., som Mybanker.dk ikke har medtaget korrekt, kontakt os med oplysninger, da vi bestræber os på at være så opdateret som muligt. Mybanker.dk vil da hurtigst muligt ændre rente- og gebyroplysningerne mm.

Satserne for de standard ind- og udlån, som er med på Mybanker.dk, er de satser, der ikke forudsætter,


at forbrugeren er medlem af en forening eller lignende.
at forbrugeren køber/har aktier/garantbeviser eller lignende i et pengeinstitut.
at forbrugeren har været kunde gennem en vis periode i pengeinstituttet eller finansieringsselskabet.
at forbrugeren er helkunde/fuldkunde i et pengeinstitut.
at forbrugeren har en særlig alder eller er under uddannelse.
Mybanker.dk har dog valgt at sætte nogle udbydere ind med deres fordelsprogramer. Du kan se hvilke ved siden af navnene på listerne.

Vi mener, at da flertallet af kunderne har disse specielle satser, vil det være vigtigt at kunne sammenligne disse også.

Tilfør kommentar

Mybanker.dk er

Mybanker.dk er forbrugernes partner - din partner
Mybanker.dk oplyser, hvor forskellige ind- og udlånsprodukter er billigst
Mybanker.dk oplyser, hvor forskellige kreditkort/kontokort og kontokorts-lån er billigst
Mybanker.dk's Låneovervågning, Min Økonomi, Sparegrisen og Bankgebyr-beregneren på lønkonto kan spare dig for adskillige tusinde kroner
Mybanker.dk's Top 5 finder det billigste realkreditlån
Mybanker.dk giver dig gode råd om, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du køber finansielle ydelser, og om de krav der lovmæssigt kan stilles til et pengeinstitut eller finansieringsselskab
Ideen med Mybanker.dk opstod i februar 2000 og den 12. april 2000 kom Mybanker.dk på nettet
Tilfør kommentar