Gå til Låne Guidens startside, alt om lån

forbrug.dk (RKI / Lån)

Rki og lane informationer forbrug laan scrn

De vil som regel have svært ved at få kredit og få lån i banken eller få kontokort til varehuse, indkøbscentre og benzinselskaber osv. hvis man er optaget i RKI (Ribers)

www.forbrug.dk
Tilfør kommentar

Lønkonto

Pengeinstituttets årlige effektive rentesats (variabel rente) ved indestående på 20.000 kr. i 1 år.
Tilfør kommentar

Lønkassekredit

Ny kredit (variabel rente) på 30.000 kr. med dankort uden sikkerhed med 100pct. udnyttelse, løbetid på 5 år uden nedbringelse, alm. privatkunde

Tilfør kommentar

reditkortlån

Beregningen er foretaget på baggrund af et kredit-kort/lån. med en aftalt løbetid på 10 år. Kredit-kortet/lånet bruges kun en gang. Der er taget højde for minimumsydelsen. Ydelsen tilbagebetales på billigste måde.

Tilfør kommentar

Forbrugslån

Nyt lån (variabel rente) på 30.000 kr. uden sikkerhed, løbetid på 3 år, alm. privatkunde

Tilfør kommentar

Budgetkonto

Pengeinstituttets årlige effektive rentesats (variabel rente) ved indestående på 20.000 kr. i 1 år.

Tilfør kommentar

Boliglån

Nyt lån (variabel rente) på 100.000 kr. med ejerpantebrev i hus/ejerlejlighed, løbetid på 15 år, alm. privatkunde

Tilfør kommentar

Boligkredit

Ny prioritets/bolig-kassekredit på 800.000 kr. i hus/ejerlejlighed, 100pct. udnyttelse, løbetid på 10 år, uden nedbringelse i løbetiden, alene renter + evt. løbende gebyrer betales i løbetiden, alm. privatkunde. Sikkerhed: nyt pant i hus/ejerlejlighed (ingen overførsel af tidl. betalt tinglysningsafg.).

Tilfør kommentar

Billån

Hvor får du de billigste renter på billån
Se de ti dyreste og ti billigste banker, når du skal optage billån.

Tilfør kommentar

Andelskredit

Forudsætninger:
Ny prioritets/bolig-kassekredit på 300.000 kr. i andelsbolig, 100pct. udnyttelse, løbetid på 10 år, uden nedbringelse i løbetiden, alene renter + evt. løbende gebyrer betales i løbetiden, alm. privatkunde. Sikkerhed: nyt pant i andelsboligbevis (ingen overførsel af tidl. betalt tinglysningsafg.).

Tilfør kommentar

forbrug.dk (RKI / Lån)

Forbrugerstyrelsen samarbejder med Mybanker indhente pengeinstitutternes satser på ind- og udlån. Du kan finde top 10 på de billigste satser inden for: kreditkort, indlån, udlån, billån og forbrugslån.

Tilfør kommentar

RKI Kreditinformation A/S specialrykker-koncept

RKI Kreditinformation A/S specialrykker-koncept var i strid med god markedsføringsskik

Forbrugerombudsmanden har med mellemrum modtaget klager fra forbrugere, der modtager rykkerskrivelser, som forbrugerne umiddelbart tror kommer fra RKI Kreditinformation A/S (RKI), idet papiret er lyserødt og fortrykt med RKIs logo placeret øverst på midten af papiret.

Idet Forbrugerombudsmanden umiddelbart havde forståelse for, at forbrugerne kunne føle sig vildledte til at tro, at der var tale om et brev fra RKI, anmodede Forbrugerombudsmanden RKI om en udtalelse.

Tilfør kommentar

Trussel om RKI var urimelig pression

Trussel om at manglende betaling ville resultere i anmeldelse til RKI blev anset for at være urimelig pression, jf. inkassolovens 9. Forbrugerens betalinger kunne herefter ikke anses som en anerkendelse af gælden

En forbruger modtog regninger for opkald, som denne ikke havde foretaget og reklamerede derfor til den erhvervsdrivende. Det blev ved denne henvendelse oplyst, at sagen ville blive sat i bero. Efterfølgende modtog forbrugeren opkrævninger fra et inkassofirma, der anførte, at manglende betaling ville føre til inberetning til RKI. Forbrugeren foretog 2 inbetalinger i frygt for at blive registreret som dårlig betaler. Forbrugeren indbragte herefter sagen for Forbrugerklagenævnet, der den traf følgende afgørelse:

Tilfør kommentar

Hurtige lån fører til enorm gæld

Tilfør kommentar