Gå til Låne Guidens startside, alt om lån

Totalkredit

realkreditinstitutter totalkredit scrn
Totalkredit findes kun inde i de lokale banker, sparekasser og andelskasser. Vi mener nemlig, at et lån skal følges af personlig rådgivning fra en, man kender i forvejen og er tryg ved. Det er vi ikke ene om at mene.
www.totalkredit.dk
Tilfør kommentar

Spørgsmål & svar

Hvordan er det nu lige???

Som lånemodtager er der altid en masse spørgsmål, som du ikke lige fik stillet til din rådgiver. Her finder du svaret på de oftest stillede spørgsmål.

Udbyder Totalkredit 12 terminers lån?
Nej, men dit Totalkredit-pengeinstitut kan hjælpe dig med en budgetkonto.

Hvor kan jeg få oplyst min kontrolkode?
Hos Totalkredit anvender vi ikke kontrolkoder. Vi bruger udelukkende pantnummeret, som du kan se på enten din PBS-oversigt, dit lånetilbud, dit pantebrev eller din årsopgørelse.

Hvordan får jeg tilsendt et nyt indbetalingskort til betaling af terminer?
Du skal kontakte dit Totalkredit-pengeinstitut.

Hvad koster et Totalkredit-lån?
Du kan beregne, hvad et Totalkredit-lån koster her på hjemmesiden.

Udbyder Totalkredit nedsparingslån?
Nej.

Hvor kan jeg finde information om kursen på Totalkredits obligationer?
Du kan finde obligationskursen på Københavns Fondsbørs' hjemmeside eller i avisen. Dit pengeinstitut kan også hjælpe dig.

Hvordan kan jeg få omlagt mit lån?
Du skal henvende dig til dit Totalkredit-pengeinstitut.

Hvor kan jeg få information om Totalkredits låntyper?
Du kan læse om Totalkredits låntyper her på hjemmesiden, eller du kan tale med dit Totalkredit-pengeinstitut.

Hvordan kan jeg få oplyst restgælden på et lån?
Du kan se restgælden på den seneste PBS-oversigt eller det seneste indbetalingskort. Dit pengeinstitut kan også hjælpe dig.

Hvordan kan jeg få et tillægslån?
Du skal henvende dig til dit Totalkredit-pengeinstitut.

Hvad er et Totalkredit-pengeinstitut?
Det er et af de flere end 100 pengeinstitutter, som samarbejder med Totalkredit. Pengeinstitutterne har tilsammen mere end 1.000 filialer fordelt over hele landet. Deres medarbejdere kender det lokale boligmarked, de er uddannet til at rådgive om de bedste lånemuligheder for dig, og de kan give dig hurtige svar. Dermed er du sikret en anderledes personlig service og betjening - også på boligområdet.

Hvor kan jeg f.eks. til brug for min selvangivelse få oplysninger om mine renteudgifter på mit lån?
I dokumentet Låneinformation kan du se oplysninger om rente, bidrag og afdrag årene frem i tiden. Du kan herefter lægge rente- og bidragsbeløbet sammen, så har du beløbet, du skal skrive på selvangivelsen.

Tilfør kommentar

Fastforrentede lån med afdragsfrihed

Totalkredit tilbyder fastforrentede lån med 10 års indledende afdragsfrihed.

En periode med afdragsfrihed giver selvsagt ekstra råderum i økonomien og mulighed for at realisere ønsker og drømme:
spare op til pensionsårene
nedbringe dyrere gæld hurtigere
købe lejlighed til børnene
Lavere månedlige ydelse
Afdragsfriheden betyder naturligvis, at den månedlige ydelse bliver væsentligt lavere i den afdragsfrie periode, fordi du kun betaler renter og bidrag. Dette indebærer, at din gæld ikke reduceres, men forbliver uændret.

Når den afdragsfrie periode ophører, skal de manglende afdrag betales over lånets resterende løbetid.

Rådfør dig altid med din lokale BoligXpert
Mulighederne er mange. Hvilken type realkreditlån du og din familie er bedst tjent med, afhænger helt af jeres situation og en afvejning af fordele og ulemper set i forhold til økonomi og risikovillighed. Det er derfor en rigtig god idé at rådføre sig med BoligXperten i dit lokale pengeinstitut. Her har de fingeren på pulsen, så kan I sammen vurdere, hvad der er bedst for dig og din familie.

Tilfør kommentar

Fastforrentede lån

Det traditionelle fastforrentede lån ydes som:

Et obligationslån, hvor ydelsen (før skat) ligger fast i hele lånets løbetid.

Et obligationslån er baseret på udstedelse af obligtioner. Derfor er dagskursen på obligationerne bestemmende for det beløb, du får udbetalt.

Fordelen er, at du præcist kender dine udgifter til lånet, hvorimod det beløb du får udbetalt - det såkaldte låneprovenu - kan svinge lidt fra dag til dag afhængig af kursen på obligationerne.  Et kontantlån, hvor du på forhånd kender det beløb, du får udbetalt.

Renten (kontantlånsrenten) afhænger så af den kurs, som obligationerne sælges til på det tidspunkt, lånet udbetales.

Fordelen er, at du ved præcis, hvilket beløb du får i hånden, hvorimod den fremtidige ydelse afhænger af kursen den dag lånet udbetales.

  
Ydelserne på et kontantlån er typisk lidt lavere end på et tilsvarende obligationslån. Men i modsætning til obligationslån, så kan du blive beskattet af en eventuel kursgevinst ved en ekstraordinær indfrielse af lånet. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med en rentestigning, hvor du vil omlægge dit lån, og renteniveauet er steget i forhold til det niveau, der var gældende, da lånet blev optaget.

Tilfør kommentar

BoligXlån med afdragsfrihed

En periode med afdragsfrihed giver ekstra råderum i økonomien og mulighed for at realisere bestemte ønsker og drømme.

I den afdragsfrie periode er terminsydelsen selvfølgelig en del mindre, fordi der alene betales rente og bidrag. Til gengæld falder restgælden ikke i denne periode, men forbliver uændret.

 
For BoligXlån med renteloft kan du tilknytte en indledende afdragsfri periode på op til 10 år. Dette aftales ved lånets etablering.

 


 Figureren illustrerer BoligXlån med 30 års renteloft og afdragsfrihed de første 10 år.

Efter den afdragsfrie periode betales de udskudte afdrag over lånets resterende løbetid.
For BoligXlån uden renteloft kan du tilknytte afdragsfrihed til lånet på op til 10 år. Dette aftales ved etablering af lånet. Du kan selv indpasse den/de afdragsfri(e) periode(r), hvor du synes, det er bedst. Du kan påbegynde en afdragsfri periode enten ved optagelse af lånet eller i forbindelse med rentetilpasningen.

Efter en afdragsfri periode kan du vælge at forhøje ydelsen med de udskudte afdrag over resten af lånets løbetid, eller du kan vælge at betale de udskudte afdrag som sidste ydelse på lånet. Endelig kan du også overveje at optage et nyt lån efter den afdragsfrie periode.
 Figureren illustrerer BoligXlån X1 uden afdragsfrihed.


 Figureren illustrerer BoligXlån X1 med afdragsfrihed de første 10 år. De udskudte afdrag betales som sidste ydelse på lånet.
Figurerne kan alene bruges til at illustrere et typisk afviklingsforløb for den enkelte låntype. Kontakt dit lokale pengeinstitut for en konkret beregning.

Tilfør kommentar

BoligXlån uden renteloft

For BoligXlån uden renteloft sker rentetilpasningen i forbindelse med en såkaldt "refinansiering". Det vil sige, at lånets obligationer erstattes af nye obligationer på et givent tidspunkt. Her har du 10 forskellige varianter at vælge mellem - BoligXlån (X1 - X10).

X1 betyder, at der skal ske en rentetilpasning hvert år, og X5 betyder, at rentetilpasningen sker hvert 5. år.

Du kan altså vælge, hvor ofte der skal ske en tilpasning af renten - hvert år, hvert andet år, hvert 3. år og så videre. Jo kortere interval, jo lavere vil renten typisk
være. Det er renteniveauet på refinansieringstidspunktet, der bestemmer renten for det nye lån indtil lånets næste refinansiering.

Tilfør kommentar

BoligXlån med renteloft

Få loft over renten. Uden at miste fordelen ved et rentefald.

BoligXlån med rentloft giver dig et loft over, hvor meget renten kan stige i en periode. Stiger renten, stopper den ved loftet. Falder renten igen, får du fuldt udbytte af rentefaldet fra næste halvårlige rentetilpasning.

Totalkredit kan tilbyde dig frit valg mellem:
 5-årigt renteloft
10-årigt renteloft
30-årigt renteloft

Du betaler et mindre tillæg for renteloftet. Det kan du betragte som en sikring mod ubehagelige overraskelser i perioden. Tillægget afhænger af loftets løbetid og er derfor billigst ved det 5-årige renteloft og dyrest ved det 30-årige.


 
Nye muligheder
Fra den 15. juni får mulighed for at vælge et renteloft på 5, 10, 20 eller 30 år. Kun Totalkredit giver dig så mange valgmuligheder. Lånene kan også ydes med indledende afdragsfrihed i op til 10 år.
 

Tilfør kommentar