Gå til Låne Guidens startside, alt om lån

Nykredit

realkreditinstitutter nykredit scrn

Nykredit er en af Danmarks førende finansielle koncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til ejendomsmægleraktivitet.

Koncernen er den største realkreditudbyder i Danmark med et udlån på 622 mia. kr. og en markedsandel på 40,6% af det samlede realkreditudlån ultimo 2004. Koncernens samlede udlån (bank og realkredit) udgør 645 mia. kr. svarende til en markedsandel på 32,8% ultimo 2004.

Nykredit koncernen er dermed den næststørste kreditgiver i Danmark, den største realkreditudbyder og i øvrigt en af de største private obligationsudstedere i Europa.

www.nykredit.dk

Pressemeddelse

Nykredit styrker organisationen
Ny fordeling af ansvarsområderne i koncerndirektionen. Salg og koordine-
ring styrkes i den nye organisation.
Nykredit offentliggør i dag en ny organisation, efter at Peter Engberg Jensen overtog
posten som koncernchef den 1. oktober.
Ændringen af organisationen sker for at fordele koncernens ansvarsområder inden
for den nye koncerndirektion.
Den nye organisation tager også højde for, at der gennem de seneste år er sket en
væsentlig udvikling i omfanget af nye forretningsaktiviteter inden for bank, markets
og forsikring, ligesom udviklingen og betydningen af samarbejdet med pengeinstitut-
terne bag Totalkredit er øget.
Nykredit tager samtidig nye skridt til forberedelse af den yderligere automatisering
og digitalisering, der forventes i de kommende år, ligesom organisationen nu tilpas-
ses de nye Basel-regler.
Endelig har Nykredit med organisationsændringen signaleret øget åbenhed og fokus
på kunder og interessenter.

2007-03-20 | www.nykredit.dk Anmeld
Tilfør kommentar

Generel information om realkreditlån

Du kan på denne siden få generel information om realkreditlån.
 
Hvad er et realkreditlån?
Et Nykredit realkreditlån er baseret på udstedelse af obligationer, som ydes mod pant i fast ejendom. Nykredits sikkerhed for lånet registreres ved, at der tinglyses et pantebrev.
 
Lånene tilbydes med forskellig obligationsrente og løbetider. Nykredit kan både tilbyde realkreditlån, hvor renten er fast i hele løbetiden og lån, hvor renten kan variere. Nykredit tilbyder realkreditlån med en løbetid på op til 30 år.
 
3 typer realkreditlån
Nykredit tilbyder 3 forskellige former for realkreditlån til private:
Fastforrentede lån
Tilpasningslån
RenteMax
Nykredit tilbyder tilpasningslån i enten kroner eller euro. Se mere om de obligationer Nykredit i øjeblikket tilbyder lån i. 
  
 
»  Kontakt Nykredit
 
 
Dit lånebeløb

I ejerboliger kan vi tilbyde lån op til 80% af den værdi, som Nykredit vurderer din ejendom til. Ved fritidshuse er grænsen 60%, og ved ubebyggede grunde er den 40%. Du kan her læse mere om lån i  friværdi.
 
Det endelige lånebeløb fastsættes ud fra bl.a.:
Ejendommmens størrelse
Vedligeholdelsesstand
Beliggenhed
Omsættelighed
Økonomi
Personlig kreditvurdering
Det er derfor altid en helhedsvurdering, der danner grundlaget for et Nykredit-lån.

Hvor lang er lånets løbetid?
Et låns løbetid, er det antal år, du har til at betale lånet tilbage. Du kan vælge mellem forskellige løbetider, som normalt ligger på 10, 15, 20 eller 30 år.
 
Valget mellem de forskellige løbetider er først og fremmest et spørgsmål om likviditet. Du kan vælge at betale mindre ydelser over en længere periode eller betale højere ydelser i en kortere periode. Et lån med kortere løbetid betyder højere terminsydelser - til gengæld bliver lånet hurtigere afdraget, og du bliver hurtigere gældfri.
 
Du vælger selv lånets løbetid og skal derfor beslutte, hvilket lån, der passer bedst til din situation. Du bør overveje, om du her og nu har brug for penge til andre formål - f.eks. til at nedbringe højt forrentet gæld, pensionsopsparing, boligindretning eller andet forbrug - eller om du eksempelvis ønsker at have tilbagebetalt lånet, inden du går på pension.

 
Ydelsen før og efter skat
Ydelse på et Nykredit Realkreditlån afhænger af flere ting, bl.a.:
Lånets størrelse
Lånets sikkerhedsmæssige placering i ejendommen
Den valgte rentesats
Lånets løbetid
Ydelsen efter skat afhænger af din skatteprocent og dermed af den skattemæssige værdi af dit rentefradrag. Du kan her beregne ydelserne på din nye bolig.
 
Renten på et realkreditlån
Du vil normalt kunne vælge mellem lån, der er baseret på obligationer med forskellige pålydende renteprocenter - f.eks. 4% eller 5%.
 
De forskellige renteprocenter har betydning, for obligationernes kurs. Jo lavere renteprocent, jo lavere vil kursen blive på den pågældende obligation. En lavere kurs betyder samtidig, at du får et større kurstab, når obligationerne bliver solgt.
 
Læs mere om hvilke forhold, du skal tage hensyn til, når du vælger renteprocent.
 
Omkostningerne ved et realkreditlån
Hvis du optager et lån, er der forskellige omkostninger, når lånet bliver oprettet. Her kan du se størrelsen på de enkelte omkostninger eller læse mere om gebyrer i forbindelse med lånets oprettelse.

Hvis du er Kernekunde i Nykredit, er der penge at spare på nogle af omkostningerne.
 
 
 

Læs mere om hvilke forhold, du skal tage hensyn til, når du vælger renteprocent.
 
Omkostningerne ved et realkreditlån
Hvis du optager et lån, er der forskellige omkostninger, når lånet bliver oprettet. Her kan du se størrelsen på de enkelte omkostninger eller læse mere om gebyrer i forbindelse med lånets oprettelse.

Hvis du er Kernekunde i Nykredit, er der penge at spare på nogle af omkostningerne.

Tilfør kommentar

Nykredit Købercertifikat

Vi kan udarbejde et Købercertifikat, som viser, hvad du har råd til at sidde for, og som sikrer dig, at du kan låne pengene i Nykredit. Købercertifikatet kan også udarbejdes i samarbejde med den enkelte ejendomsmægler.  
 
»  Læs om omlægning af lån
»  Læs om køb og salg af bolig
»  Bestil Nykredit Tjek®
»  Ansøg om lån
»  Kontakt Nykredit
 
 
Større tryghed med et Købercertifikat

Med et Købercertifikat fra Nykredit er du sikker på at blive godkendt som låntager, allerede inden du underskriver en købsaftale på din nye ejendom. Et Købercertifikat giver dig derfor større tryghed til at handle bolig og til at træffe hurtigere beslutninger. Godkendelsen er gældende i 6 måneder. Købercertifikatet er gratis og angiver en maksimal kontantpris, der står i forhold til husstandens indkomst og formue. Der er alene tale om en generel godkendelse af dig som låntager. Det betyder, at Nykredit skal vurdere den købte ejendom, før den endelige belåning kan fastlægges.
 
Købercertifikatet omfatter både realkreditlån og boliglån fra Nykredit Bank. På den måde får du klaret hele finansieringen af din nye ejendom - nemt, sikkert og på fordelagtige vilkår.
 
Aftale om tinglysning
For at du kan få et realkreditlån, skal der stilles sikkerhed for lånet. Det betyder, at der tages pant i din ejendom, og sker i praksis ved, at der bliver udstedt et pantebrev, som skal tinglyses på det lokale tinglysningskontor. Ofte er det realkreditinstitutter, pengeinstitutter, advokater eller andre professionelle rådgivere, som sørger for tinglysningen, da det kan give et større papirarbejde.
 
Nykredit klarer alt papirarbejdet
Hvis du vælger et lånetilbud fra Nykredit, kan du indgå en aftale med os om, at vi sørger for tinglysning af pantebrevet. Så klarer Nykredit hele papirarbejdet omkring udbetalingen af det nye lån i din ejerbolig eller fritidshus. Samtidig kan vi tilbyde dig en Nykredit Fastkursaftale, hvis du ønsker det.
 
En Nykredit Tinglysningsaftale omfatter:
Tinglysning af det nye pantebrev
Udlæg til tinglysningsafgift 
Garantistillelse for tinglysning af det nye pantebrev
Indfrielse af lån - hvis der er andre lån i ejendommen, der skal indfries i forbindelse med optagelse af det nye lån
Kontakt til efterstående panthavere - hvis panthaveres accept af det nye lån er nødvendig
Gebyr for fastkursaftale for det nye lån
Nykredit Tjek®
Et Nykredit Tjek® vil afsløre om du betaler for meget for dine nuværende løsninger eller, om du kan få nogle bedre løsninger for de samme penge. Det er vores erfaring, at et Nykredit Tjek® finder flere penge til 3 ud af 5 boligejere. Med et Nykredit Tjek® vil du få personlig rådgivning af veluddannede specialister. Ønsker du et Nykredit Tjek® eller rådgivning om finansiering af din bolig, er du velkommen til at kontakte Boligejernes Hus® eller udfylde dette svarkort.
 
 

Tilfør kommentar

Realkredit til alt du kan eje

Skal du have finansieret din bolig eller en om- eller tilbygning, er du i trygge hænder hos Nykredit. Vi har mere end 100 års erfaring med realkreditløsninger og er i dag Danmarks største realkreditinstitut. Vi tilbyder en bred vifte af lån og serviceydelser, der gør det nemt for dig som kunde.

Lad vores erfaring komme din økonomi til gode - vælg en af vores guides:

 

Tilfør kommentar

Omlægning af 5%, 6% og 7% lån til RenteMax

Nu kan du halvere din rente og samtidig få sikkerhed for aldrig at betale mere end din nuværende rente, uanset hvor du i dag har dine boliglån.
 
Kunder med et 5%, 6% eller 7% realkreditlån har med Nykredit RenteMax® fået mulighed for her og nu at halvere den nuværende rente. Samtidig får du sikkerhed for aldrig at betale mere i rente end i dag.
 
Nykredit RenteMax® er et realkreditlån med variabel rente, der for tiden kun er ca. 3%, og som samtidig beskytter dig mod store rentestigninger. Med RenteMax kommer du aldrig til at betale en rente, der ligger over et fastsat renteloft på enten 5% eller 6%.
 
Og i Nykredit er du sikker på, at din rente automatisk falder, når renteniveauet igen falder ned under renteloftet.
 
Nykredit RenteMax® giver dig dermed fordelene fra de billige lån med variabel rente kombineret med ekstra sikkerhed - både når renten stiger, og når den falder igen.
 
Nedenstående eksempler viser dig, hvor meget du sparer ved at omlægge dit gamle lån til et nyt RenteMax lån. I eksemplerne er der taget udgangspunkt i et RenteMax lån med et loft på 6%, derfor kan renten på lånet aldrig bliver højere end 6%. Læs mere om de forskellige former for RenteMax her.  
 
»  Læs Nykredits anbefalinger
»  Regn på omlægning
»  Ansøg om omlægning
»  Valg af realkreditlån
»  Kontakt Nykredit
 
 
Eksempel på omlægning fra 5% lån til RenteMax

Da Kirsten og Jørgen Frederiksen købte hus i Viborg i slutningen af 2000 optog de et fastforrentet 5% 30-årigt obligationslån. Restgælden er i dag 1 mio. kr., og de betaler 4.649 kr. efter skat om måneden.
 
Ved at omlægge til RenteMax kan Kirsten og Jørgen spare 504 kr. om måneden efter skat.
 

Tilfør kommentar

Hvornår skal jeg vælge Nykredit RenteMax®?

Du kan her læse mere om, hvornår vi mener, du bør vælge Nykredit RenteMax®.
 
Hvad koster Nykredit RenteMax®?
Nykredit RenteMax® er en smule dyrere end Tilpasningslån af typen F1, fordi det naturligvis koster lidt at sikre sig mod store rentestigninger. Til gengæld får du en rente, der i øjeblikket er noget lavere end for lån med fast rente.
 
Du er sikret mod store stigninger i renten på dit lån, og du er sikker på, at din rente automatisk falder, hvis renteniveauet igen skulle falde ned under renteloftet.

Tommelfingerregel - hvilken ydelse kan du klare?
Det er normalt en god tommelfingerregel, at du kun skal vælge Tilpasningslån, hvis din økonomi kan klare at betale ydelsen på et tilsvarende traditionelt realkreditlån med fast rente.

Nykredit anbefaler RenteMax
Hvis du forventer, at renten stiger, bør du vælge et lån med fast rente. Hvis du derimod forventer uændret eller faldende rente, bør du vælge et lån med variabel rente.
 
Hvis du både vil udnytte den lave rente, når renten falder, og samtidig sikre dig mod store rentestigninger, er RenteMax efter vores mening det bedste alternativ på markedet.

Få rådgivning hos Nykredit
Nykredit tilbyder dig rådgivning om valget mellem lån med RenteMax og andre låntyper, hvor vi tager hensyn til din aktuelle økonomiske situation, dine fremtidsplaner og den forventede fremtidige renteudvikling.
 

Tilfør kommentar

Hvad er Nykredit RenteMax®?

Nykredit RenteMax® er en type realkreditlån, hvor renten fastsættes halvårligt på baggrund af CIBOR 6 måneders renten (Copenhagen Inter-Bank Offered Rate).
 
Lånet kan gives med løbetider fra 10 op til 30 år. I hele lånets løbetid er der lagt et loft over, hvor meget lånerenten kan stige. Dette renteloft er i dag 5% eller 6%. Herved er du som låntager garanteret ikke at komme til at betale mere end det aftalte renteloft i rente. Renteloftet koster et mindre tillæg til CIBOR 6 måneders renten.
 
Du kan naturligvis også få Pauselån® med Nykredit RenteMax®.
 
Beskyttelse af friværdi

Udover den lave ydelse giver lånet dig også en beskyttelse mod tab af friværdi i boligen ved rentestigninger. Kursværdien af dit lån vil således falde, hvis renterne stiger. Nøjagtig som det er tilfældet ved lån med fast rente.

2 typer lån med renteloft - med meget forskellig virkning
Lån med renteloft kan konstrueres på forskellige måder. Hvis renten først stiger og derefter falder igen, vil der være stor forskel på, hvordan kunder med forskellige former for renteloft-lån vil være stillet. Det er kort illustreret herunder. Nykredit RenteMax® følger metode 2.
 
Metode 1: Permanent rentefastlåsning
Et renteloft-lån efter denne metode fastlåser renten på lånet i resten af lånets løbetid, så snart loftet nås første gang - selv om renteniveauet efterfølgende falder igen.
 
 
 
 
Metode 2: Midlertidig rentefastlåsning
Med en renteloft-lån efter denne metode holdes lånets rente kun på renteloftet, så længe renteniveauet er højere. Så snart renten falder igen, falder kundens rente også automatisk igen. Metode 2 giver derfor store chancer for et billigere lån, hvis renteloftet nås blot en enkelt gang i lånets løbetid.

 

 
Det er denne type lån, Nykredit har valgt at tilbyde dig! Du bliver med andre ord ikke låst fast i en høj rente, og din ydelse vil falde, når renten igen falder ned under renteloftet.
 
Bidrag og omkostninger
Du betaler samme bidrag og omkostninger som for Nykredits øvrige lån. Du skal altså ikke betale forhøjet bidrag for at få RenteMax.
 
Skattemæssige forhold
Nykredit RenteMax® ydes altid som obligationslån. Det betyder, at du som boligejer normalt kan indfri eller omlægge dit lån, uden at du bliver beskattet af eventuelle kursgevinster.
 
Indfrielse af Nykredit RenteMax®
RenteMax er konverterbart til kurs 105, det vil sige, at lånet har en indfrielseskurs, der maksimalt kan blive 105. Ved kurser under 105 vil ekstraordinær indfrielse altid ske ved indlevering af obligationer opkøbt til markedskursen.
 
Loftet over indfrielseskursen, kaldet KursMax, er beskyttelse af dig som låntager, hvis der i forbindelse med indfrielse af lånet sker store rentefald i markedet. 
 

Tilfør kommentar

Nykredit RenteMax®-mange muligheder

Nykredit RenteMax® er en ny type realkreditlån, hvor renten fastsættes halvårligt på baggrund af CIBOR 6 måneders renten (Copenhagen Inter-Bank Offered Rate). Lånet kan gives med løbetider fra 10 op til 30 år.
 
I hele lånets løbetid er der lagt et loft over, hvor meget lånerenten kan stige. Du er som låntager garanteret ikke at komme til at betale mere end enten 5% eller 6% i obligationsrente. Renteloftet koster et mindre tillæg til CIBOR 6 måneders renten.
 
Du kan naturligvis også få med RenteMax® som Pauselån®.
 
Beskyttelse af friværdi
Udover den lave ydelse giver lånet dig også en beskyttelse mod tab af friværdi i boligen ved rentestigninger. Kursværdien af dit lån vil således falde, hvis renterne stiger. Nøjagtig som det er tilfældet ved lån med fast rente.
 
 
Tilfør kommentar

Nykredit RenteMax®

Nykredit RenteMax®    

 
Med Nykredit RenteMax® opnår du ekstra sikkerhed både når renten stiger, og når den falder igen!
 
 
Nykredit RenteMax® - lav rente med renteloft

Nykredit RenteMax® er et variabelt forrentede lån, hvor du får glæde af den lave rente, og samtidig er beskyttet mod store rentestigninger. Med RenteMax kommer du ikke til at betale en rente, der ligger over et fastsat renteloft på 5% eller 6%.
 
Herudover giver RenteMax dig garanti for automatiske besparelser, når renten falder igen. Endelig giver lånet dig en beskyttelse mod tab af friværdi i boligen ved rentestigninger - nøjagtig som du kender det fra lån med fast rente.
 
Nykredit RenteMax® giver dig altså både lav ydelse og stor tryghed.
 
Start nedenstående præsentation og se, hvordan Nykredit RenteMax® både sikrer dig, når renten stiger, og når den falder igen.

So sorry Leute, hier ist so viel Verschwendung von angeblichen Finanzberater, dass ich die Kriese.Internally ist es in der Branche, so dass die ehcten Profis sehen die Riester-Rente als ein Werkzeug, mit dem Kunden

So sorry Leute, hier ist so viel Verschwendung von angeblichen Finanzberater, dass ich die Kriese.Internally ist es in der Branche, so dass die ehcten Profis sehen die Riester-Rente als ein Werkzeug, mit dem Kunden

2012-09-24 | Thyallita Anmeld

Pressemeddelse

Nykredit styrker organisationen
Ny fordeling af ansvarsområderne i koncerndirektionen. Salg og koordine-
ring styrkes i den nye organisation.
Nykredit offentliggør i dag en ny organisation, efter at Peter Engberg Jensen overtog
posten som koncernchef den 1. oktober.
Ændringen af organisationen sker for at fordele koncernens ansvarsområder inden
for den nye koncerndirektion.
Den nye organisation tager også højde for, at der gennem de seneste år er sket en
væsentlig udvikling i omfanget af nye forretningsaktiviteter inden for bank, markets
og forsikring, ligesom udviklingen og betydningen af samarbejdet med pengeinstitut-
terne bag Totalkredit er øget.
Nykredit tager samtidig nye skridt til forberedelse af den yderligere automatisering
og digitalisering, der forventes i de kommende år, ligesom organisationen nu tilpas-
ses de nye Basel-regler.
Endelig har Nykredit med organisationsændringen signaleret øget åbenhed og fokus
på kunder og interessenter.

2007-03-20 | www.nykredit.dk Anmeld
Tilfør kommentar