Gå til Låne Guidens startside, alt om lån

Hvilshøj Pantebreve A/S

pantebrevsmaeglere hvilshoej pantebreve scrn
Selskabets direktør Henrik Hvilshøj har været i branchen siden 1987, hvorfor firmaet har stor erfaring med handel af pantebreve indenfor alle ejendomstyper. Vi tilstræber en hurtig sagsgang og vil, så vidt det er muligt, afgive kurstilbud samme dag som vi modtager materialet.
www.hh-pant.dk
Tilfør kommentar

Lån med variabel rente

Cibor renten fastsættes dagligt på Københavns Fondsbørs. Renten på pantebrevslånet fastsættes 1 gang årligt, ud fra Cibor 12 med et tillæg på mellem 2,00 og 3,00% og afregnes til kurs 97,00 - 98,00.

Renten på Cibor 12 er pt. 2,36% pr. den 11/4-2005.

I forbindelse med omprioritering af Deres ejendom, kan vi tilbyde finansiering med Cibor lån ud til 80,00%, kombineret med et fastforrentet pantebrev ud til 92,00 - 94,00% af ejendommens kontante handelsværdi (vurderet af ejendomsmægler)

En del af ovennævnte finansiering kan eventuelt laves som et stående lån i 5 - 10 år.

I sommerhushandler, kan vi tilbyde pantebrev fra 0,00% til 95,00% af handelsprisen med variabel rente Cibor 12 + tillæg 2,00%, i dag svarende til en rente på 4,36% afregnet til kurs 100,00. Ved belåning fra 60,00% til 95,00% vil tillæget være 2,50%

Tilfør kommentar

Pantebrevskurser:

Aktuelle pantebrevskurser
Ejendomskategori/
pantebrevsvilkår

Parcelhus/ 

Ejerlejlighed/          Andelsbolig/                   sommerhus/


 Parcelhuse i
landzone

 
 Nedlagt
landbrug

 
 
Løbetid 20 år     
6,25 + 2,54 100,50 98,50 92,50
6,50 + 2,50 101,00  99,00 93,00 
7,00 + 2,33 101,25  99,25 93,25 
Løbetid 25 år      
6,25 + 1,65 100,50 98,50 92,50 
6,50 + 1,60  101,00  99,00  93,00 
7,00 + 1,50 101,25  99,25  93,25 
Løbetid 30 år      
6,25 + 1,15 100,50 98,50  92,50 
6,50 + 1,10 101,00  99,00  93,00 
7,00 + 1,00 101,25  99,25  93,25 

Udbetalingen skal udgøre 5,00% af den kontante handelspris og mindst kr. 25.000,00, ved ejerlejligheder dog mindst kr. 18.000,00.

Udbetalingen på andelsboliger skal udgøre minimum 20,00% af andels-bevisets værdi.

Se iøvrigt tilbud på efterfinansiering for sommerhuse, på siden omkring lån med variabel rente.

Sælgerpantebreve, hvor der handles uden udbetaling og samtidig ydes 80% ejerskifte-lån. 80 - 100%

Ejendomskategori/
pantebrevsvilkår Parcelhus/
ejerlejlighed/
sommerhus
Løbetid 25 år  
7,75 + 1,33 100,00

Ovennævnte kurser er vejledende, gældende for pantebreve i ejendomme beliggende i byzone og i almindelig god stand.

Ejendomme og/eller pantebreve, der falder uden for ovennævnte kategorier, gives der individuelle kurser på.

I forbindelse med konkrete pantebrevstilbud, bedes følgende materiale fremsendt:

Kopi af købsaftale
Salgsopstilling med beskrivelse samt farvefotos
Relevante oplysninger omkring køber/ne, herunder kopi af seneste årsopgørelse og aktuelle lønsedler. Kopi af seneste årsregnskab, hvis køber er selvstændig.

Tilfør kommentar

Produkter

Sælgerpantebreve:


I forbindelse med vor kursafgivelse, bedes De fremsende eller faxe følgende materiale:

købsaftale
salgsopstilling
kopi af seneste årsopgørelse
kopi af seneste 3 mdrs. lønsedler
 

Lånerpantebreve:
I forbindelse med belåning af Deres friværdi i boligen, bedes De fremsende kopi af følgende materiale:

seneste årsopgørelse
seneste 3 mdrs. lønsedler
BBR-ejermeddelelse
ejendomsskattebillet
pbs-oversigt eller terminskvitteringer på eksisterende lån i ejendommen
farvefotos af ejendommen
Når vi afgiver tilbud på finansieringen, vil vi kræve en skriftlig mæglervurdering på ejendommen. I forbindelse med lånerpantebreve kan vi tilbyde Dem at foretage tinglysning samt foretage de indfrielser, som provenuet eventuelt skal bruges til. For tinglysning samt op til 3 indfrielser er prisen kr. 3.500,00, herefter koster hver indfrielse yderligere kr. 200,00.

 

Erhvervsfinansiering:
Vi kan tilbyde forskellige former for finansiering i erhvervsejendomme:

stående lån med fast eller variabel rente 
lån med variabel rente (ciborlån)
annuitetslån
serielån
Lånene kan sammensættes individuelt, således afviklingsprofilen passer til Deres ejendom. Kontakt os for en nærmere drøftelse.

 

Tilfør kommentar