Gå til Låne Guidens startside, alt om lån

Dansk Pantebrevsbørs A/S

pantebrevsmaeglere dansk pantebrevsboers scrn

Ny dansk pantebrevsbørs

Danmarks nye pantebrevsbørs er kommet til verden via en sammenlægning af aktiviteterne i DAI Kredit A/S og Nykredit Pantebreve A/S. Aktiviteterne samles i selskabet Dansk Pantebrevsbørs A/S - et selskab som er ejet af Nykredit Bank og Egnsbank Han Herred med en ejerandel på 50% hver.

 

www.dpb.dk
Tilfør kommentar

Ledende formidlingsselskab

Formålet er at skabe Danmarks ledende formidlingsselskab på markedet for pantebrevsfinansiering. Det sker gennem 3 afdelinger i København, Horsens og Fjerritslev.

På hovedkontoret på 4. sal i Kampmannsgade i København varetages aktiviteter inden for køb, salg, administration og forvaltning af pantebreve samt projektfinansiering.

Afdelingerne i Horsens og Fjerritslev beskæftiger sig primært med aktiviteter inden for køb og salg af pantebreve.

Uafhængig og selvstændig
Dansk Pantebrevsbørs er et helt uafhængigt og selvstændigt formidlingsselskab, der samarbejder med alle på det danske ejendomsmarked.
Fra selskabet tilbydes en bred vifte af attraktive og individuelt tilpassede produkter. Det sikrer optimale aftaler med såvel leverandører som investorer.

Totalkoncept

Dansk Pantebrevsbørs tilbyder en vifte af specialiserede og konkurrencedygtige produkter og serviceydelser inden for finansiering, forvaltning og garantiadministration.

Tilfør kommentar

Pantebrevsadministration

Pantebrevsadministration
Vi finder løsninger

Her finder du dokumentoversigt på en lang række hjælperedskaber til brug for pantebrevsudstedelse, handelsbetingelser, gældsovertagelseserklæringer og diverse forretningsgange til at foretage respektpåtegning ved omprioritering og rykning i forbindelse med om- og tilbygningslån.


 
 
 . Administration af pantebreve 
Dokument
Kautionserklæring - standard selvskyldner  
Gældsovertagelseserklæring  
Definition af CIBOR-renten  
Vejledning for rykning ved omprioritering  
Vejledning for rykning ved om- og tilbygningslån  
Skabelon for provenueberegning ved omprioritering  
Beregning af morarente og påkravsgebyr  
 
 

 . Forretningsgange pantebrevshandel 
Dokument
Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve  
DE standardbestemmelser pantebreve  
 
 

 . Gebyrsatser 
Dokument
Generelle gebyrsatser  
 
 

 . Ledige stillinger 
 

Tilfør kommentar