Gå til Låne Guidens startside, alt om lån

Lån I Ejendom

Scrn laan i ejendomme

Vi er et lille selskab, som videreformidler lån for Dem via pantebrevsfinansiering. Dette sker igennem vores mange samarbejdspartnere på det danske og udenlandske marked.

Vi har nogle af de bedste kurser og renter og er kendt for vores stædighed.

Kort kan man sige, at vi aldrig giver op før vi har skaffet dig lånet.

Låneformidling ud over det sædvanlige.

Altid markedes bedste kursen og priser.

www.laaniejendom.dk
Tilfør kommentar

Erhverv Lån I Ejendom

Vi betegner forretningsområdet erhverv som værende investeringsejendomme, udlejningsejendomme, blandet bolig and erhverv.

Blandt fordelene ved et erhvervslån gennem Bolig-Laan.dk kan blandt andet nævnes:

Valgfrihed med hensyn til variabel eller fast rente.
Ingen bidrag eller provisioner (som i kreditforeningen)
Uopsigelighed fra kreditors side. Hvilket vil sige, at vilkårene ikke kan ændres i lånets løbetid modsat bank- og kreditforeningslån.
Lånet belaster ikke Deres øvrige bankengagement.
Indfrielsesvilkår fastlægges ved lånets indgåelse
Intet krav om køb af yderligere produkter, såsom forsikringer, pensionsordning m.v.
Ønsker De et finansieringstilbud med udgangspunkt i Deres ejendom beder vi Dem venligst kontakte os.

For selskaber og personligt ejet virksomheder:

Sidste regnskab for virksomheden.
Saldobalance for virksomheden, så ny som muligt.
Yderligere har vi behov for nævnte dokumenter som under privat personer
I forbindelse med køb, salgsopstilling og evt. salgsaftale.
Såfremt man er gift eller har samlever har vi behov for at modtage dokumentation for jer begge.
Modtager vi hurtigt fyldestgørende information desto hurtigere kan vi udbetale lånet til dig.

Tilfør kommentar

Privat Lån I Ejendom

Vi betegner forretningsområdet privat som værende privatpersoners belåning af fast ejendom, (eks. villa, lejlighed, ideel anpart, sommerhus og lign.)

Blandt fordelene ved et privatlån gennem os kan blandt andet nævnes:

Fast rente i hele lånets løbetid
Ingen bidrag eller provisioner (som i kreditforeningen)
Uopsigelighed fra kreditors side. Hvilket vil sige, at vilkårene ikke kan ændres i lånets løbetid modsat bank- og kreditforeningslån.
Lånet belaster ikke Deres øvrige bankengagement.
Indfrielsesvilkår fastlægges ved lånets indgåelse
Intet krav om køb af yderligere produkter som forsikringer, pensionsordning m.v.
Måtte De ønske at modtage et lånetilbud fra os beder vi Dem venligst have ulejlighed med at sende os en mail hvor de beskriver følgende:

Ejendommens adresse, post og by.
Personlig selvangivelse, den sidst modtaget for år 2004, samt 2005.
Meget gerne skatteopgørelsen R 75 - som du selv kan hente hos Told and skat via forskudsreg. 2006
3 sidste lønsedler.
Kopi af sidst betalte terminer inkl. restgældsoplysninger.
BBR ejermeddelelse.
Ejendomsskattebillet samt kvittering for at den sidste ejendomsskat er betalt.
Kopi af brand police.
Haves en ejendomsmæglervurdering bedes den medfremsendt / købsaftale.
I forbindelse med køb, salgsopstilling og evt. salgsaftale, samt aftale om brandforsikring.
Såfremt du kun har en del af dokumenterne er det i orden at sende dem frem som du har, så laver vi blot mit tilbud til dig på foreliggende dokumentation.

Stå i/du i RKI vil vi udbede mig følgende:

Udskrift af RKI (ved aftale kan vi fremskaffe den)
Dokumentation for gældens størrelse, samt kontakt person

Tilfør kommentar