Gå til Låne Guidens startside, alt om lån

Dansk Bolig Finansiering A/S

boliglaan dansk bolig finansiering as lån

Mangler du penge til udbetalingen, advokaten og ejendoms­mægleren, kan vi finansiere dit huskøb helt op til 120. Vi kalder det fuldfinansiering, og vi er ofte billigere end kreditforeningen.

Ved at belåne friværdien i din bolig får du penge til drømmerejsen, udskifte den gamle bil eller afvikle dyre banklån og kontoordninger. Det er helt op til dig, og du bestemmer selv, hvad pengene skal bruges til.

www.danskboligfinans.dk
Tilfør kommentar

Finansier det hele til lav rente

Når du låner hos en kreditforening er der et låneloft på max 80% af den samlede handelsværdi. Du skal med andre ord selv sikre den sidste del af finansieringen. Hertil kommer udgifterne til advokat, skøder, stempelafgift, ejendomsmægler mv. Disse omkostninger skal du også selv stå for. Normalt gøres det via dyre lån i et pengeinstitut. Selv om kreditforeningen lån er billigt ender du ofte med et forholdsvist dyrt lån samlet set.

Fuldfinansiering
Vi kan tilbyde dig en samlet lånepakke, der dækker alle omkostninger til lav rente. Samtidig kan vi låne dig helt op til 120% af den samlede handelsværdi. Hvis du ikke har penge til udbetalingen eller er tynget af gammel gæld og registrering hos RKI, kan det derfor være langt billigere for dig at vælge et samlet lån hos os. Eksempelvis kan du lige nu få et boliglån fra 3,88% i årlig rente og en løbetid op til 30 år. Tager du alle udgifterne til huskøbet med i din betragtning, vil en hurtig udregning ofte vise, at vi er billigere end Kreditforeningen. Vi kalder det fuldfinansiering.

Konsulenthjælp
Bestil et gratis konsulentbesøg. Vi er eksperter i at bringe disse sager ud af verden og få privatøkonomien tilbage på rette kurs. Konsulenterne vurderer selv din ejendom, når de besøger dig. De er professionelle og hjælper dig også gerne med alt fra budgetlægning til totale løsninger, der giver dig en forbedret og overskuelig økonomi.
 

Tilfør kommentar

Kontantlån-hurtigt og nemt

Som boligejer kan du få et kontantlån på op til kr. 40.000 - uden at stille sikkerhed. Kontantlånet har en kortere løbetid og en højere rente end boliglånet - til gengæld kræver det ikke pant i din ejendom.
For at få et kontantlån skal du blot udfylde og underskrive ansøgningsskemaet, som du finder her på hjemmesiden - eller kontakte os på tlf. 70 258 257. Så sørger vi for sagsbehandlingen.

Det er vores opgave, at gøre hele behandlingen så enkel og smidig for dig som muligt - og dermed sikre dig pengene hurtigst muligt, så du kan realisere dine planer.

Du sender din ansøgning hurtig og sikkert gennem denne hjemmeside. Du slipper for at møde personligt op og bestemmer selv hvad pengene bruges til..
 

Tilfør kommentar

RKI

Vi gør ikke forskel på folk. Selv om du er registreret i RKI eller har udlæg, kan du stadig optage lån. Med andre ord har du mulighed for at blive kreditværdig igen og få din økonomiske frihed tilbage. Det kræver dog, at du er boligejer og har friværdi i din ejerbolig. Hvad du bruger dine penge til blander vi os ikke i.

Ejerbolig betyder.
I vores verden er den ene ejerbolig lige så god som den anden. Når vi skriver ejerbolig, mener vi derfor dit parcelhus, din ejerlejlighed, andelsbolig, sommerhuset, rækkehuset, det nedlagte landbrug, et mindre landbrug eller en blandet bolig.

Konsulenthjælp
Bestil et gratis konsulentbesøg. Vi er eksperter i at bringe disse sager ud af verden og få privatøkonomien tilbage på rette kurs. Konsulenterne vurderer selv din ejendom, når de besøger dig. De er professionelle og hjælper dig også gerne med alt fra budgetlægning til totale løsninger, der giver dig en forbedret og overskuelig økonomi.

 

Tilfør kommentar

Skab luft i økonomien

Skab luft i økonomien
Savner du råderum i den daglige økonomi? Vi tilbyder en række forskellige låntyper til boligejere, der ønsker luft i budgettet. Vore konsulenter er altid klar. Lad dem hjælpe dig med at gennemgå din økonomi og finde en fornuftig løsning.


 
 
Boliglån
Erstat de dyre lån med et af vores billigere boliglån. Du skal være boligejer og have friværdi i din ejerbolig. Vi tilbyder lån fra 3,88% p.a. Læs mere


 
Kontantlån
Som privat boligejer kan du låne op til kr. 40.000 kontant uden at stille sikkerhed. Du bestemmer selv hvad pengene skal bruges til. Læs mere


 
Farvel til RKI
Vi gør ikke forskel på folk. Selv om du er registreret i RKI eller har udlæg, kan du stadig optage lån. Det kræver dog, at du er boligejer og har friværdi i din ejerbolig. Læs mere


 
Konsulentbesøg
Lad vores professionelle konsulenter vurdere din økonomi og din ejendom. De kan hjælpe dig med alt fra budgetlægning til totale løsninger, der giver dig bedre økonomi og godt overblik. Det er gratis og uforpligtende. Læs mere


 
Hvem kan låne?
For at låne penge hos Dansk Bolig Finansiering skal du være boligejer og have friværdi i din bolig. Udfyld vores ansøgningsskema eller kontakt os direkte på tlf. 70 258 257.
 

Tilfør kommentar

Hvad betyder det?

Her kan du finde betydningen af mange af de ord og fagudtryk, som ofte benyttes i forbindelse med boliglån og beslægtede dokumenter.

Amortisering
Et regelmæssigt afdrag på et låns tilbageværende restgæld.

Bortkomsterklæring
I tilfælde af bortkomst af skøde udfærdiges der en bortkomsterklæring til brug ved tinglysning af pantebrevet.

Ejerpantebrev
Et pantebrev som ejeren af en fast ejendom, udsteder til sig selv, f.eks. som sikkerhed for et banklån.

Ejerskiftegebyr
Gebyr ved ejerskifte. Gebyret er oplyst i pantebrevet.

Fast rente
En fast aftalt rente, der gælder i hele lånets løbetid

Friværdi
Hos Dansk Bolig Finansiering er friværdien forskellen mellem de lån, du har i din bolig i dag og vores vurdering af din ejendoms salgspris.

Force majeure
En uforudsigelig begivenhed, f.eks. en naturkatastrofe, som gør det umuligt at overholde en aftale, og som frigør den ene part for ansvaret ved misligholdelse af en aftale.

Handelsværdi
Den værdi en ejendom forventes at kunne sælges til.

Hovedstol
Det beløb, du oprindeligt har lånt.

Kontantlånsrestgæld
Restgælden på et kontantlån. Ønsker du at indfri kontantlånet før tiden, skal det ske ved opkøb af obligationer, der svarer til obligationsrestgælden.

Matrikelnummer
Ejendommens officielle betegnelse.

Nominel rente
Den pålydende rente, f.eks. på en obligation eller pantebrev.

Offentlig ejendoms værdi
Den værdi det offentlige har vurderet din grund og ejendom til.

Omprioriteringsklausul
Giver mulighed for omlægning af foranstående lån.

Overkurs
Kurs 100 = restgælden. Overkurs = Restgæld + et tillæg.

Pantebrev
Et gældsbrev, som har pant i fast ejendom. Pantebrevet bruges som sikkerhed ved udstedelse af boliglån.

Prioritetsgæld
Prioritetsstillingen er den rækkefølge, lånene i din ejendom er tinglyst.

Restancer
Et skyldigt beløb, som ikke er blevet betalt til tiden.

Stempelomkostninger og retsafgift
1 1/2% af lånets hovedstol + 1.400 kr.

Rettidig betaling
Betaling senest på forfaldsdagen.

Skøde
Et dokument, hvorved der overdrages fast ejendom. Indeholder vilkårene for overdragelsen.

Udbetalingsfuldmagt
En skriftlig afgivet fuldmagt til tredje mand, som sætter denne i stand til at modtage udbetalingen på udstederens vegne.

Uopsigeligt
Et lån kan være uopsigeligt i hele eller dele af lånets løbetid.

Vitterlighedsvidner
Ved underskriften af et pantebrev kræves der to vitterlighedsvidner, der kan bekræfte, at det er de rigtige personer, der skriver under.

Ydelse
Ydelsen for én termin, som består af afdrag og rente på lånet.

ÅOP - Årlige omkostninger i procent
Bruges i tilbudets afsnit med kreditoplysninger. Årlige omkostninger i procent omfatter renten, kurstab, stiftelsesprovision, tinglysningsgebyr, lånesagsgebyr og stempelafgift. Jævnfør kreditaftaleloven.

Tilfør kommentar

Lån trygt hos os

Når man skal låne penge, rejser der sig naturligvis en lang række vigtige spørgsmål:

Hvad koster det?
Hvor høj er renten?
Hvad er forskellen mellem Dansk Bolig Finansiering, en bank og kreditforeningen?
Disse spørgsmål skal du naturligvis have klart svar på, så du kan overskue, hvad det koster dig at låne pengene hos os.

Hvad giver dig mest i sidste ende?
Samtidig skal du gøre dig klart, at der kan være fordel ved at snakke med vores konsulenter. Hvor meget du betaler for dine bestående lån afhænger nemlig også af, om du har dyre lån og kreditordninger, der kan omlægges til en billigere løsning. På den måde får du i sidste ende et større beløb til rådighed.

Hvad koster det?

      Boliglån:

Den pålydende rente på vores boliglån går fra 3,88%
Renten afhænger af sikkerheden i ejendommen
      Kontantlån

Renten på kontantlån ligger pt. på 1,1% om måneden
Det koster 2% af lånebeløbet i stiftelse
Desuden tager vi et ekspeditionsgebyr på kr. 750,-
 

Tilfør kommentar

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du få svar på de spørgsmål, som vi ofte bliver stillet af vores kunder:

Hvad koster et konsulentbesøg?
Konsulentbesøget er gratis og uforpligtende.

Jeg er i RKI. Hvad betyder det?
Vi låner gerne til sletning i RKI, som en del af løsningen.

Hvilke typer ejendomme belåner I?
Vi belåner al fast ejendom samt køb af fast ejendom.

Jeg har et udlæg på ejendommen, hvad betyder det?
Vi låner gerne til indfrielse af udlæg, som en del af løsningen.

Hvor lang tid tager det at få et boliglån?
Vi fremmer altid ekspeditionen af en sag mest muligt.
Men du er altid velkommen til at ringe om netop dit lån.

Kan jeg ansøge her og nu?
Ja. Udfyld låneansøgningen her på hjemmesiden. Så kontakter vi dig snarest muligt. Du kan også ringe direkte til os tlf. 70 258 257.

Kan lånet indfries før tiden?
Lånet kan altid og uden varsel indfries.

Hvad koster et boliglån om måneden?
Se tabellen.

Kan jeg få et forskud?
Ja.

Bliver min bank orienteret?
Nej, vi vurderer selv din kreditværdighed.

Hvem vurderer mit hus?
Vores konsulent vurderer selv ejendommen under sit besøg

Hvad er renten?
Vi kan tilbyde både variabel og fast rente.

Hvad afhænger renten af?
Den afhænger bl.a. af pantebrevets prioritering i ejendommen.

Kan man få afdragsfrie lån?
Ja!
 

Tilfør kommentar

Omlæg dyre lån

Har du dyre lån, konto-kort-ordninger eller banklån? Så er det en god ide at samle dem i et billigt boliglån. Tag en uforpligtende snak med vores konsulenter og lad dem gennemgå dit budget. De klarer alt det praktiske, mens du kan glæde dig til store besparelser og mere luft i den daglige økonomi.

Hvor meget kan jeg spare?
Konsulenten beregner din månedlige besparelse så du fremover vil have et større rådighedsbeløb. Se eksempler under kundehistorier.

Få kreditværdigheden tilbage
Hvis der er lyst udlæg på din ejendom, eller du er registreret hos RKI, kan det være svært at skabe luft og økonomisk råderum igen. Her kan en låneomlægning ofte hjælpe dig videre. Vi er eksperter i at bringe disse sager ud af verden og få privatøkonomien tilbage på rette kurs. Tag en snak med vores konsulenter og få din økonomiske frihed tilbage.

Tilfør kommentar

Hvad koster det at låne?

Her kan du se, hvad det koster dig at låne hos os - måned for måned.

Boliglån
I lånetabellen er bruttoydelsen pr. måned beregnet ud fra en fast rente på 6,75% om året. Årlige omkostninger vil typisk ligge et sted mellem 9 - 11,15% inklusiv kurstab, vores omkostninger og stempelafgifter til staten.

 
 
Kontantlån
Ud over boliglånene tilbyder vi også kontantlån på op til kr. 40.000,-. Når der er tale om kontantlån tager vi ikke sikkerhed i din bolig. Renten på kontantlån ligger pt. fast på 1,1% om måneden. Stiftelsesomkostningerne udgør 2% af lånebeløbet samt et ekspeditionsgebyr på kr. 750,- for at stifte lånet.

Tilfør kommentar

Hvem kan låne?

Vi tilbyder lån til alle boligejere. Det kræver blot at du har friværdi i din ejendom - altså i parcelhuset, ejerlejligheden, andelsboligen, sommerhuset, rækkehuset, det nedlagte landbrug, det mindre landbrug eller den blandede bolig.

Hvad betyder det at have friværdi i sin ejendom?
At have friværdi i sin ejendom betyder, at man skylder mindre i ejendommen, end den er værd. Vores konsulenter vurderer, hvad din ejendom ville kunne sælges for, når de besøger dig. Derfor kan de også give dig et her-og-nu tilbud med et samme.

Vi gør ikke forskel på folk
Du kan godt opnå et lån, selvom du er registreret i RKI eller er der udlæg i din ejendom. Tag en snak med vores konsulenter om dine muligheder. De er eksperter i at skabe luft i din økonomi.

Hver ansøgning er unik
Vi vurderer hver enkelt sag for sig, og vi finder normalt en god løsning. Hvis du vil vide mere om, hvor meget du kan låne, eller hvad lånevilkårene betyder for din økonomi, bør du enten bestille et gratis og uforpligtende konsulentbesøg eller udfylde vores on-line låneansøgning.

Tilfør kommentar

Værd at vide...

Når du skal låne penge, opstår der ofte en masse vigtige spørgsmål. Specielt hvis din økonomiske situation er presset, hvis du er registreret i RKI, eller hvis der er gjort udlæg i din bolig.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at vejlede dig bedst muligt og finde holdbare løsningsmodeller, hvor andre lukker døren.

Du skal med andre ord kunne overskue:

Hvilke muligheder, du har
Hvad det koster dig
Hvad dit valg betyder på både kort og lang sigt
Ofte stillede spørgsmål
Vi har samlet svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet af vores kunder. På den måde har du mulighed for at danne dig et overblik over mulighederne, inden du kontakter os eller udfylder en låneansøgning.

Konsulenter
Vores konsulenter er både erfarne og kompetente, og de står altid klar til at vejlede dig. Lad dem gennemgå din økonomi, vurdere friværdien i din bolig, hjælpe et realistisk budget på plads og give dig et her-og-nu tilbud på dine lånemuligheder.

Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 258 257.

Tilfør kommentar

Det starter hos dig

Et boliglån fra Dansk Bolig Finansiering starter hjemme hos dig selv. Vores konsulenter gennemgår din økonomi og dine lånemuligheder sammen med dig - det er gratis og helt uforpligtende.

Hurtig vurdering og attraktivt lånetilbud
Vores konsulenter har den nødvendige erfaring og ekspertise til at vurdere salgsværdien af din bolig. Det betyder, at de på stedet kan finde den bedste løsning for dig og lave et godt lånetilbud til en meget attraktiv rente.

Det starter hos dig
Konsulenten er også klar med råd og vejledning, hvis du har brug for en gennemgang af din økonomi og hjælp til budgettet. Kontakt os derfor gerne på tlf. 70 258 257 - hvad enten det gælder et hurtigt lån i boligens friværdi eller hjælpe til at kvitte dyr gæld og udlæg i din bolig.

 

Tilfør kommentar

10 gode grunde

Vi gør det nemt for dig at tale privatøkonomi. Uanset om du vil rydde op i din økonomi eller købe en drømmerejse. Her er 10 gode grunde til at låne hos os:

Billige boliglån - rente fra 3,88 % p.a.
Fuldfinansiering af huskøb op til 120%
Hurtige kontantlån
Hurtig ekspedition
Professionel rådgivning
Forskud kan ydes
Gør dyre lån billige
Skab luft i budgettet
Sig farvel til RKI og udlæg
Uforpligtende tilbud samt gratis besøg af konsulent
 

Tilfør kommentar

Hvem er Dansk Bolig Finansiering?

Dansk Bolig Finansiering er et uafhængigt finansieringsselskab, der tilbyder alternative finansierings- og løsningsmodeller til private personer. Firmaet blev etableret i 1981 og har i dag et landsdækkende net af kvalificerede konsulenter. Hovedsædet ligger i Silkeborg.

Et troværdigt alternativ
Vi ønsker at være et troværdigt og professionelt alternativ til både pengeinstitutter og kreditforeninger. Derfor ser vi det som vores fornemmeste opgave at finde holdbare løsningsmodeller.

Det starter hos dig
Få besøg af én af vore konsulenter og få udarbejdet et gratis og uforpligtende lånetilbud. Det varer kun et par kopper kaffe.

Du er altid velkommen til at kontakte os
Ønsker du at blive kontaktet af os eller har du spørgsmål til vores lånetilbud, så udfyld vores kontaktformular.
 

Tilfør kommentar