Gå til Låne Guidens startside, alt om lån

AS-Svanen Gruppen

boligaan as svanen lån

Velkommen til SVANEN Gruppen.

SVANEN Gruppen A/S er et familieejet moderselskab for selskaber inden for fast ejendom og finansiering.

Hovedvægten ligger på udvikling, formidling og finansiering af fast ejendom samt udbud af investeringsprojekter baseret på ejendomme og pantebreve.

Der er i gruppen samlet en mangeårig ekspertise indenfor disse områder, og der udvikles til stadighed nye tiltag i takt med markedsudviklingen i øvrigt.

De enkelte produktområder beskrives særskilt, og du kan via hovedsiden finde frem til det område der netop interesserer dig. Finder du ikke det du søger, er du velkomment til at kontakte os. Vi er altid parate til en dialog om netop dine spørgsmål.

www.as-svanen.dk
Tilfør kommentar

Projektfinansiering

SVANEN Pantebreve A/S formidler lån i projektejendomme. F.eks. K/S og A/S projekter med lange uopsigelige lejekontrakter, Sale- and Lease back, boligbyggeri samt erhvervsbyggeri.

Vi kan tilbyde finansiering af ejendommene ved færdigopførelse samt tilbyde etablering af byggekredit.

 

Tilfør kommentar

Portefølgebelåning

Har De en portefølje af erhvervsejendomme, og ønsker De at få tjekket om finansieringen følger med markedet, kan vi tilbyde Dem en gennemgang af porteføljen. Vi tilbyder både fastforrentede samt variabelt forrentede lån.

Gennem vort mangeårige samarbejde med banker og kreditinstitutter kan vi sammensætte en finansieringsstruktur, hvor vi i høj grad tager hensyn til likviditeten.

Tilfør kommentar

Lån i fast ejendom

Låneformidling - Privat

Lån tilbydes i:
Alle former for ejerboliger 
Fritidshuse 
Investeringsejendomme
 Lån tilbydes ved:
Ejerskifte 
Nybyggeri 
Om- og tilbygning 
Låneomlægning 
Belåning af friværdi
 
Vi vurderer altid individuelt. For at De som kunde opnår de mest optimale vilkår, er det vigtigt at vi har et godt overblik over Deres økonomiske forhold. Dette skaber vi gennem dialog. Mange af de opgaver vi stilles over for, løses ved at løfte hele finansieringen af en ejendom.

Låneformidling - Erhverv

Lån tilbydes i:
Boligudlejningsejendomme 
Erhvervsejendomme 
Bl. bolig og erhverv 
Ejendomsporteføljer
 Låneformål:
Ejerskifte 
Nybyggeri 
Om-og tilbygning 
Tillægsbelåning 
Konvertering
 
 Vi er kendte for at løse specialopgaver, der synes uoverskuelige. Vi løser også opgaver ved fuldfinansiering.

Tilfør kommentar

Salg af pantebreve

Investering i pantebreve er et attraktivt alternativ til aktier og obligationer.
Der er mulighed for gode forrentningsprocenter - uden det nødvendigvis medfører øget tabsrisiko.

Er De ny aktør på markedet, er vi gerne behjælpelige med at etablere en individuel pulje. Der er tillige mulighed for at deltage, sammen med andre - idet vi samler investorer til fælles puljer.
Til pantebrevsinvestorerne kan vi tilbyde pantebreve i alle typer for fast ejendom. Det er altafgørende for os, at investorerne får opfyldt deres investerings strategi optimalt

Tilfør kommentar

Køb af pantebreve

SVANEN Pantebreve A/S er køber til alle typer pantebreve. Vi er aftagere til større pantebreve i erhvervsmarkedet, hvor vi foretager indkøb til pantebrevsselskaber, både i eget regi samt eksternt regi.

Vi tilbyder både at afkøbe fastforrentede og variabelt forrentede lån samt puljer med eksisterende pantebreve.

Kontakt os for en uforpligtigende drøftelse om mulighederne.

- Salg af pantebreve
Investering i pantebreve er et attraktivt alternativ til aktier og obligationer.
Der er mulighed for gode forrentningsprocenter - uden det nødvendigvis medfører øget tabsrisiko.

Er De ny aktør på markedet, er vi gerne behjælpelige med at etablere en individuel pulje. Der er tillige mulighed for at deltage, sammen med andre - idet vi samler investorer til fælles puljer.
Til pantebrevsinvestorerne kan vi tilbyde pantebreve i alle typer for fast ejendom. Det er altafgørende for os, at investorerne får opfyldt deres investerings strategi optimalt.

Tilfør kommentar

Finansiering og lån

SVANEN Pantebreve A/S er et kapitalformidlingsselskab med mange års erfaring i markedet. Vi formidler primært lån i fast ejendom. Gennem en veletableret kontaktflade, direkte til professionelle investorer, opnår vores kunder optimale vilkår.

Til privatmarkedet tilbydes lån i alle former for ejerboliger og fritidshuse. Der er mulighed for lån til op mod 100% af handelsværdien ved såvel køb, om- og tilbygning samt låneomlægning.

Til erhvervsmarkedet formidles lån til alle former for fast ejendom, uden branchebegrænsning. SVANEN Pantebreve A/S har succes med porteføljebelåning, samt opgaven som finansieringsmægler ved større ejendomshandler. Her søger vi finansiering for vore kunder, både ved indenlandske og udenlandske kreditselskaber.

Til pantebrevsinvestorerne tilbyder vi et bredt udbud af enkeltinvesteringer, puljeopbygning samt formidling af eksisterende puljer. Det er altafgørende for os, at investorerne får opfyldt deres investerings strategi optimalt.

SVANEN Pantebreve A/S er medlem af Sammenslutning af Danske Pantebrevshandlere

Tilfør kommentar